Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım

Bilim ve teknoloji gelişmeleri toplumsal yaşamımızın hemen hemen her aşamasını yönlendirmektedir.  Etkilenen yaşantılarımızdan biri de eğitimdir.  Bu gelişmeler aynı zamanda, eğitim kuramlarını da etkilemektedir.  Eğitim alanında günün koşullarına yanıt verebilecek kuramlar gelişmektedir.  Bunlardan bir tanesi yapısalcı kuramdır.

Fen bilgisi bilim ve teknolojinin temelinin öğretildiği bir alandır.  Fen bilgisi iyi bir eğitimin temelidir.  Fen bilgisi sayesinde insanlar zihinsel ve yaratıcılık yönünden gelişmektedir.  Bunun için, fen bilgisi öğretiminde çağdaş kuramlar uygulanmalıdır.

Bu alanın öğretim uygulamalarında yapısalcı kuram kullanılmalıdır.  Bunun sayesinde, okullarımız bilim ve teknoloji yönünden akıl almaz hızla gelişen topluma ayak uydurabilir.

Bu çalışmada, fen bilgisi eğitiminde yapısalcı kuramın nasıl uygulanabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.

CLOSE