Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

 

 ÖZET 

Eğitim sisteminde verimliliğin artırılabilmesi için uzaktan eğitimin gelişmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Günümüzde Çevrimiçi eğitimin, uzaktan eğitim yöntemleri içinde birçok açıdan en avantajlı yöntem olması, dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de üniversiteleri bu konuda yoğun çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Türkiye’ deki birçok üniversite, Uzaktan Eğitim Merkezleri kurmuş ve uzman ekipler oluşturarak çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Çevrimiçi eğitimin sağlıklı bir şekilde oluşturulması ve yürütülmesi için kullanımı kolay ve anlaşılır bir otomasyonun hazırlanması şarttır. Hazırlanan bu otomasyon sayesinde öncelikle öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen iletişiminin yeterli düzeyde gerçekleştirilebilmesi amaçlanır. Otomasyon sahip olduğu iletişim özellikleri ile gerçek sınıf ortamını aratmamalı, hatta teknolojinin sunduğu imkanlar ölçüsünde birtakım üstünlüklere sahip olmalıdır. 

Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi çevrimiçi eğitim faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan sanal sınıf otomasyonunda bulunması gereken modüllerin özelliklerine değinilecek, sanal sınıfta etkileşimi sağlayan iletişim modülü uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.  

CLOSE