Oluşturmacı Öğretim Tasarımı ve Yaratıcılık

Constructivist Instructional Design and Creativity

 

ÖZET 

             Oluşturmacılık bir öğretim yaklaşımı olmamasına rağmen, bilmenin ve öğrenmenin bir modelini sunar. Oluşturmacı öğretim tasarımı yaratıcılık eğitimi açısından geleneksel öğretime göre daha etkilidir. Oluşturmacı tasarımın bütün bileşenleri bireylerin yaratıcı olarak gelişmesine katkı sağlar. Anlam oluşturmaları için öğrenenlere sorumluluk yükler. Bu, öğrenme çevresine  esneklik sağlar. Öğretmenin  rolü dramatik olarak değişmektedir. Öğretmenin yeni işi ıraksak (diverjant) çözümleri desteklemek, bununla birlikte öğrencilere yaratıcı ve kritik olarak düşünme yeteneklerini geliştirmelerinde ve tanımalarında yardımcı olmak olacaktır.  

ABSTRACT 

Although constructivism isn’t an instructional approach, it provides a model of knowing and learning. It seems that constructivist instructional design is more effective than objectivist instructional design in creative teaching. All components of constructivist design implications aid creatively development of individuals. It gives responsibility to learner to construct meaning. This situation provides flexibility in learning environment. Teacher’s role is shifting dramatically. Teacher’s new job is to promote divergent solutions and help learners to recognize and develop their ability to think critically and creatively.

CLOSE