Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Uzman Sistemler

ÖZET: Eğitim alacak insan sayısının artması ve eğitim niteliklerinin değişmesi ve gelişmesi, gelişmiş bilgi teknolojilerinin de yardımı ile eğitimi kampus alanının dışına taşırmıştır. Uzaktan eğitimde gelişmiş haberleşme teknolojileri ve bilgisayar kullanımı, eğitimde televizyon kullanımı  ve geleneksel sınıf ortamından  daha canlı bir ortam sağlamaktadır.  

 

Uzman sistemler, teknolojinin bir sınıfı olarak insan mantığının iletişimi özelliğinin dizaynını temsil eder. Bu bildiride, uzaktan eğitimde bilgisayar kullan, eğitim/öğretim  uzman sistemlerin kullanımı ve avantajları ele alınmıştır. 

 

THE USE OF COMPUTER ON DISTANCE EDUCATION AND EXPERT SYSTEMS 

ABSTRACT: The increasing of number of people who demand education and requirement of  improvement on the skills of education carried out the education out of campus-oriented education with the help of advanced information technologies.  The use of computer on distance education are becoming viable and popular than the use of television on education and traditional classroom system.  

Expert systems represent a calss of technologies which is designed to incorporate the logic of a human expert.  In this work, the use of computer on education, the use  and advantages of expert systems are presented.

CLOSE