Mantık Devreleri Dersine Yönelik İnternet Destekli Uzaktan Eğitim Uygulaması

ÖZET: Eğitim sisteminde verimliliğin artırılabilmesi için, yeni ve çağdaş teknolojilerin eğitim teknolojilerinin kapsamına girmesi ve eğitimde bir araç olarak kullanılması gerekmektedir. İnternet kullanımındaki hızlı artış ile birlikte eğitim yöntemlerinin internete yönlenmesi sonucu ‘İnternet Destekli Uzaktan Eğitim’ düşüncesi ve uygulamaları gündeme gelmiş bulunmaktadır.  

Günümüzde İnternet Destekli Öğretim (İDÖ)’in uzaktan yöntemleri içerisinde birçok yönden avantajlara sahip olması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok üniversite ve şirketi bu konuda çalışma yapmaya sevk etmiştir. 

Bu çalışmada Mühendislik Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okulları’nda  “Mantık Devreleri”, “Lojik Devreler” veya “Dijital Elektronik” adı ile okutulan dersin uzaktan, İnternet Destekli Öğretim (İDÖ) metodu ile verilmesine yönelik olarak hazırlanmasındaki kriterler anlatılmakta ve ders içeriğinin oluşturulmasına / geliştirilmesine yönelik araçlar / yöntemler tanıtılmakta ve İnternet destekli uzaktan eğitimin değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Abstract: As a result of widespread use of Internet and ongoing  Internet oriented education trends around the world, Internet based distance Education is becoming more popular then ever especially in higher Education. In this study, a new Distance Learning application for  Logic Design courses, which are thought in Engineering Faculties, Technical Education Faculties and Vocational High Schools, has been  introducedIn the preparation stage of  the course, the student interactivity has been assumed to be the most important factor, therefore, animations and simulations for some special subjects have been prepared.   

This paper, firstly, introduces the application and gives information briefly about the lecture prepared in Learning Space TM  Platform. Next, some animations, simulations and  problems are shortly explained. Additionallythe benefit of distance learning based on  İnternet has been discussed. Finally, possible future developments of the distance learning based on  İnternet have been envisaged.

CLOSE