Açıköğretim Fakültesi ve Açıköğretim Lisesi Uygulamalarını İçeren Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme

ÖZET

 Araştırmalar; bilgiye ulaşma ve bilgiyi değerlendirme sürecinde toplumsal sistem ve oluşumların derin okunması açısından önemli bir işlev yüklendiği için özel bir önem taşımaktadır. Toplumsal açıdan oldukça önemli bir kurum olan eğitim sistemlerinde örgün eğitimin yanı sıra işleyen uzaktan eğitim sistemi Türkiye’de önemli uygulama alanları bulmaktadır. Bunlardan ilki ve en kapsamlısı; yüksek eğitim düzeyinde çok büyük bir öğrenci kitlesine hizmet veren, 1982-1983 öğretim yılında eğitim/öğretim faaliyetlerine başlayan ve 20 yıllık geçmişe sahip olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) uygulamasıdır. Diğerleri ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan  biri 1992-1993 yılında eğitime başlayan ve 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Açıköğretim Lisesi (AÖL) ile 1997-1998 öğretim yılında eğitime başlayan , 5 yıllık bir geçmişe sahip olan ilköğretim düzeyindeki Açık İlköğretim (AİL) uygulamasıdır.

 

Bu geçen süreler içerisinde sözü edilen uygulamalardan AÖF ve AÖL çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Henüz çok genç olan AİL uygulaması ile ilgili olarak literatürde her hangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada; bugüne dek yapılan çalışmaları içeren araştırmalardan yola çıkılarak, hem AÖF hem de AÖL için ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olmak üzere; inceleme konuları, yayın türü, yazım amacı, yayın dili, yazarların özellikleri ve yayım yılı gibi çeşitli özellikleri açısından incelenmektedir.

 

CLOSE