AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİNDE, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 

Abstract

 

Bir eğitim programı sadece eğitsel öğelerden oluşmaz. Programın yürütülebilmesi için birçok idari ve mali işlerin planlanması gerekir. Öğrenci kayıtlarından başlayıp öğrenciye diploma verilmesiyle bitmiş gibi görünen bu süreçte idari faaliyetler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı gereği halen 16 ilde 19 okulda yürütülen idari faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amacına yönelik olarak çevrimiçi İnternet ve Intranet  üzerinden çalışan bir yönetim bilgi sistemi geliştirilmiştir.

Geliştirilen sistem ile yönetimsel ve eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, birimler arasında hızlı ve etkin bir iletişim ve personel motivasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Merkezde yürütülen idari işlerin daha verimli olarak yürütülmesi de geliştirilen sisteminin diğer bir hedefidir.

 

Bu çalışmada farklı coğrafi bölgelere yayılmış eğitim birimlerinin tek merkezden yönetilmesi amacıyla geliştirilen yönetim bilgi sisteminin yapısı ve özellikleri anlatılarak. Sistemin bu güne kadarki çalışmalardaki etkinliği araştırılacak ve sistemin daha etkin olabilmesi için yapılması gereken faaliyetler tartışılacaktır.

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) için geliştirilen bilgi sisteminin yapısı birimleri farklı bölgelere yayılmış işletmeler ve kurumlar için bir model oluşturacak yapıdadır. Elde edilen sonuçlar bu tip işletmeler içinde bir örnek oluşturabilir.

 

 

CLOSE