EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 Abstract

 

Grafik sanatlar, grafiksel düşüncenin anlatımıdır. Bir kuruluşun, bir ürünün, olayın, yaşantının duyuru ve tanıtım amaçlı olarak iletişim kanalları yaratacak biçimde yeni bir varoluş biçimine dönüştürülmesidir. Bu süreçte konu ve mesaja ilişkin yoğunlaşma formüle edilmekte, kitle ile bir iletişim kurulmaktadır. Bir keşif ve buluş süreci sonucunda, etkileyici şiirsel bir bütünlük ortaya çıkarken aynı zamanda detaylı bir hesap kitap süreci de yaşanmaktadır. Yaşanılan bu süreç adlandırılacak olursa buna grafik tasarım süreci demek uygun olur.

Grafik tasarım sürecinde, hergün karşılaştığımız sıradan bir ürün, tasarımcının düşünsel boyutunda sanki başka bir biçime, başka bir ürüne dönüşür.Tasarımcının, yaratım sürecinde bambaşka anlamlar yüklediği bu ürün öyle bir değişime uğramıştır ki, artık başka bir kimlik ile karşımıza çıkar. İzleyicinin dikkatini çekerek onu etkisi altına alır. İzleyicinin sahip olmak için yarıştığı bir ürün oluverir birden. Ayrıca çevreyi de güzelleştirerek günlük yaşamamızın vazgeçilmez bir parçası haline gelir. O farklı kişiliği ile hedef  kitlesine ulaşır ve onu yönlendirmeye başlar.

Günlük yaşamımızda her an karşılaştığımız bir başka deyişle yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan; amblemler, afişler, broşürler, bilboardlar, pullar, ambalajlar, sloganlar, reklam metinlerinin yazımı, işaret sistemleri, radyo ve televizyon reklamları, web sayfaları gibi birçok konu grafik sanatlar alanına girer.

Grafik sanatların amacı; insanın salt estetik zevklerinin gelişmesine, giderilmesine araç olmak değil onun günlük yaşamında karşılaştığı hemen tüm sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesinde çözüm önerici, uyarıcı, bilgilendirici rolü ile yardımcı olmak, katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, haberleşme, ulaşım, eğitim, sağlık, endüstri, ekonomi, ticaret, yönetim , uluslararası ilişkiler ve kültür gibi pek çok alana hizmet etmektedir.

Tasarım ürünlerinin çoğu, kendi özelliklerine uygun araç ve teknik yardımı ile biçimlenirler. Grafik ürünler de birçok üretim teknikleri yardımı ile biçimlenir, kitlelere sunulmak için çeşitli tanıtım, yayım ve çoğaltma tekniklerinden yararlanır. Bu ürünlerin herbiri farklı özellikler içerdiği için ürünün oluşumunda özel yöntem ve tekniklerin araştırılması gerekmektedir.

Bunun yanısıra Grafik sanatlar dinamik bir yapı içerir. Güncel değişimleri izleyemediği sürece etkin olma özelliğine de sahip olamaz.Bu nedenle grafik tasarımcının, toplumun gelişim ve değişimini tüm yönleri ile izlemesi gerekmektedir.               

 

CLOSE