Enstrümental Analiz Dersinde İnternet Destekli Öğretim Uygulanmalı Mıdır?

Özet

Bu araştırmanın amacı; Enstrümental Analiz dersinin internet destekli olarak verilmesinin öğrencilerin hem Enstrümental Analiz dersine karşı tutumlarını hem de internet kullanımlarını nasıl etkilediğinin tespit edilmesidir.

Bu çalışmada Enstrümental Analiz dersini internet destekli olarak alan 48 öğrenci ve geleneksel yöntemlerle alan 48 öğrenci olmak üzere toplam 96 kişilik öğrenci grubuna İnternet Kullanım Ölçeği, İnternet Tutum Ölçeği ve Enstrümental Analiz Dersi Tutum Ölçeği uygulanmıştır. 

CLOSE