TEKNOLOJİK GELİŞME İÇİN EĞİTİMİN ÖNEMİ VE İNTERNET DESTEKLİ ÖĞRETİMİN EĞİTİMDEKİ YERİ

    Özet

Günümüz dünyasında teknolojik açıdan ilerlemiş bir çok ülke, artık gerçek gücün fiziksel güçte değil de eğitilmiş insan beyninde olduğunun farkına varmışlardır. Bu önemli gelişme sonucunda her ülke eğitimini teknolojinin gereklerini yerine getirecek şekilde yeniden yapılandırma sürecine girmişlerdir. Gelişmelerin ortasında olan bir ülke olarak, bizimde eğitimdeki bu oluşuma seyirci kalmamız düşünülemez. 

Bilişim Çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda bilgiye hızlı erişim bireylerin ve toplumların gelişmesi için hayati önem taşır. Hızlı bir küreselleşmeye doğru giden dünyadaki bilgi toplumları arasında yerimizi alabilmek için teknolojik yenilikleri yakından takip etmeli ve teknolojinin gereklerini yerine getirmeliyiz. Bunu ise bilgiye ulaşmak, ilgi duyduğu alanda eğitim almak isteyen her bireye öğrenim imkanı sunmakla başarabiliriz. 

Bu çalışmada, internet destekli öğretimin (İDÖ) geleneksel öğretime göre avantajları dezavantajları üzerinde, İD֒ de bilgisayar kullanımının önemi üzerinde, İD֒ i etkileyen olumsuz faktörler ve bunların çözümü için gerekli öneriler üzerinde durulmuş, eğitim ve teknolojinin birbirleriyle olan etkileşimi ele alınmıştır. Artık günümüz dünyasında ne teknolojinin olmadığı yerde eğitimden nede eğitimin olmadığı yerde teknolojiden bahsetmek mümkündür.

 

CLOSE