ETKİLEŞİMLİ BİR EĞİTİM TELEVİZYONU UYGULAMASI: AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ CANLI TELEVİZYON YAYINLARI

 

ÖZET

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, kurulduğu yıl olan 1982’den bu yana, TRT 4 eğitim kanalı aracılığıyla yaptığı yayınlarla, televizyondan öğretimi destekleyici bir araç olarak yararlanmaktadır. 1999 Haziran ayına kadar yayınlar yalnızca önceden kaydedilip yayına gönderilen bantlar aracılığıyla gerçekleşmiş, bu tarihten sonra ise canlı yayınlara da başlamıştır. Canlı yayınlar; ara sınav  ve final dönemlerinde olmak üzere, bir öğretim yılında iki kez gerçekleşmektedir. Bu çalışmada Açıköğretim Fakültesi’nce gerçekleştirilen canlı yayınlar; amaçları, konuları, yayın öncesi ve yayın hazırlıkları ve etkileşim boyutları  gibi çeşitli açılardan incelenmiştir.

CLOSE