GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI

(F.Almanya’daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programları) 

 

ÖZET

Batı Avrupa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışı göçünde önemli bir merkezdir. İkili anlaşmalardan çok daha önce, ikinci Dünya Savaşı sonunda ticari gemiler ile Hamburg’a gelen Türk denizcilerinin çeşitli nedenler ile bu şehirde kalarak resmi olmayan bir işçi göçü başlattıkları söylenir. 

Türk işgücü göçü zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti  ve F. Almanya Cumhuriyeti’nin anlaşması ile kitlesel hale dönüşmüştür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Batı Avrupa ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı üç milyonun biraz üzerindedir. Bu sayının içinde Almanya’daki göçmenlerimizin sayısı ise iki milyonun biraz üzerindedir. Bu verilere göre Almanya dışındaki 14 ülkede yerleşik göçmen sayımız yaklaşık bir milyon iken, Almanya’da bunun iki katı göçmenimiz yaşamaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin yurtdışı göçü bir anlamda Almanya göçüdür ve göçmen Türkler denildiğinde Almanya’daki Türkler akla gelmektedir. (Bkz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Web Sitesi) 

Başlangıcından bu yana Türklerin yurtdışına göçü ve bu göçün getirdiği sorunlar dönemler içinde değerlendirilmiş ve çözümler aranmıştır. Özellikle ailelerin birleşmesi ve Avrupa doğumlu çocukların artmasıyla Türk çocuklarının her düzeydeki eğitim ve öğretimi özel bir durum arz etmiştir. Resmi rakamlara göre sayıları iki milyonun biraz üzerinde görünen Almanya göçmenlerimizin sayısı Alman vatandaşlığına geçenlerin, Alman nüfusu içinde gösterilmeleri nedeniyle giderek düşmektedir. Ancak kağıt üzerindeki bu düşüşe karşı doğum ve Türkiye’den evlilik yoluyla Almanya’da sayıları giderek artan Türklerin, resmi kayıtlardaki azalmaları, onların sorunlarının ve Türkiye ile bağlarının azaldığı anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda Almanya; göçmen Türklerin eğitim sorunları kapsamında da önde gelen bir ülke durumundadır. 

CLOSE