İNTERNET ÜZERİNDEN  EĞİTİM’DE EĞİTİM PLATFORMU GELİŞTİRME KRİTERLERİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ 

ÖZET

Günümüze  kadar klasik yöntemlerden olan mektup, radyo, TV, kaset, video kaset gibi ortamlardan yararlanılarak yürütülen uzaktan eğitim artık  Internet’in yaygınlaşması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Internet’ten, yararlanarak yapılan eğitim diğer asenkron eğitim türlerine  göre büyük üstünlükler sağlamaktadır. Internet ortamından yüksek öğretim ders ve materyallerinin sunulmasında yararlanılması bir çok eğitim kuruluşu için yeni bir konudur. Internet ortamından yararlanarak yapılacak eğitimi alacak kişinin zamanına bağlı olmaksızın gerçekleştirilmektedir.  

Internet  üzerinden uzaktan eğitim amacıyla bir çok yazılım platformu kullanılmaktadır. Bu platformlar kullanım özelliklerine göre bir çok farklılıklar göstermekle beraber temelde hepsinin yaptığı iş kullanıcıya eğitim materyallerini etkin bir şekilde sunmaktır.  

Gerçekleştirilen bu çalışmada Internet üzerinden eğitimde kullanılacak yazılımda bulunması gereken temel unsurlar belirlenmiş ve bu temel özellikleri kullanan bir yazılım geliştirilmiştir. Kullanılan yazılımda SQL server kullanılmış ve web sayfalarında ASP kullanılmıştır. 

Education platform Developing techniques for education via internet and the application model 

ABSTRACT

The distance education that was carried out by using the traditional methods such as letter, radio, TV, cassette, video cassette until today has a new dimension now as a result of its spreading via internet. The education given via internet provides greater advantages when compared to the synchronized education kinds. To utilize the internet medium in presentation of the higher education courses and materials is a new matter for many education organizations. The education via internet medium can be realized without depending on of the person who will take the education.

Many software platforms are used for purpose of giving distance education via internet. Though these platforms show many differences basing on their utilization features, in principle all of them aim to present the education materials to the user effectively.

In this study, the necessary basic elements of software to be used in education via internet were determined and software using such basic features was developed. In this study, SQL was used in the software and ASP in the web pages.  

CLOSE