YÖNETİM FONKSİYONLARI BAĞLAMINDAUZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ 

ÖZET

Uzaktan eğitim literatürü incelendiğinde çalışma konularının; uzaktan eğitimin farklı uygulama biçimleri (web tabanlı öğretim, basılı materyallerle sunulan uzaktan eğitim, radyo ve televizyon yoluyla sağlanan uzaktan eğitim vb.), uzaktan eğitimde öğrenci katılımı, uzaktan eğitimde öğrenci başarısının değerlendirilmesi, öğretim tasarım modelleri gibi, uzaktan eğitimde öğretimin uygulama aşamasını ilgilendiren konuları içerdiği açığa çıkmaktadır. Ancak eğitim sürecinin başarısı için  planlanması, örgütlenmesi, çalışmaların koordine edilmesi, bireysel ve örgütsel başarının değerlendirilmesi, birimler arasında iletişimin sağlanması, karar verme süreci gibi uzaktan eğitim kurumlarının yapısını ve yönetimini ilgilendiren konular üzerinde de durulması gerektiğine inanılmaktadır. Bu çalışmada; öncelikle uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim veren kurumlar arasındaki farklar yönetimsel bir bakış açısıyla değerlendirildikten sonra, uzaktan eğitim kurumlarının yönetimi, yönetim fonksiyonları bağlamında (karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, etki, koordinasyon, değerlendirme) incelenmiştir.

DISTANCE EDUCATION MANAGEMENT IN CONTEXT OF MANAGEMENT FUNCTIONS. 

ABSTRACT

Existing distance education studies include issues that related to application process as different practice forms of distance education (web-based instruction, distance education by television and radio etc.),  student participation in distance education, evaluation in distance education, instructional design models in distance education. But, for success to application process also must be examined issues that related to structure and management of distance education as planning, coordination of works, communication between units, the process of decision making. In this paper, first we evaluate differents between distance education and traditional education institutions in the view of managerial perspective, then examine the management of distance education institutions in context of management functions.       

CLOSE