THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL STUDIES CLASSROOM 

ABSTRACT

Nowadays, the use of technology in education has become more popular. Special attention has been given to the adaptation of computer technology into teaching-learning process for effective learning and increasing students’ achievement. In recent years, it has been realized that there is an immense benefit in applying computer technology in the social studies classroom. 

The first purpose of this study is to review computer - and Internet-supported instructional strategies in the social studies classroom. The second purpose of the study is to investigate the degree of application of these strategies in the social studies classroom. Thus, based on the literature review, the results of the research regarding computer technology in the social studies classroom are summarized, and educational implications are discussed. In addition, some suggestions for further research were offered. 

SOSYAL ALANLAR SINIFLARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

ÖZET

Günümüzde eğitimde teknoloji kullanımı popüler olmuş, etkili öğrenme ve başarı için öğrenme-öğretme süreci içerisine bilgisayar teknolojilerinin adaptasyonuna özel bir ilgi gösterilmiştir. Ancak yakın yılllar içerisinde sosyal alanlar ile ilgili sınıflarda bilgisayar teknolojisine başvurmanın büyük yararı olduğunun farkına varılmıştır. 

Bu çalışmanın birinci amacı, sosyal bilimlerde bilgisayar ve internet destekli öğretme stratejileriyle ilgili alanyazını taramaktır ve ikinci olarak bu stratejilerin sosyal alanlarla ilgili sınıflarda uygulama düzeyini araştırmaktır. Bu amaçla, alanyazına bağlı olarak, sosyal alanlarda kullanılan bilgisayar teknolojisiyle ilgili araştırma sonuçları özetlenmiş, araştırma sonuçları eğitim süreciyle ilişkileri çerçevesinde tartışılmış ve yakın çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur. 

CLOSE