SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GAZETE KULLANIMI 

ÖZET

Sosyal Bilgiler dersi, öğrencinin içinde bulunduğu toplumsal yaşamla çok ilişkilidir. Bu ders yoluyla öğrencilere ulusal miras, anayasa, haklar bildirgesi, politik süreçler ve yetişkin bir insanın bilmesi gereken temel bilgiler verilerek, iyi vatandaş yetiştirmek amaçlanmaktadır. Evrensel bakış açısından Sosyal Bilgiler, demokraside vatandaşlığa hazırlık olarak algılanmaktadır. Vatandaşlık eğitimi okulda ve okul dışında çeşitli biçimlerde kazanılmaktadır. Okul dışı kaynaklardan özellikle gazeteler bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Gazete, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde günlük olayları işlerken kullanabileceği güncel bir bilgi kaynağıdır.  Bu çalışmada da önce Sosyal Bilgiler dersinde güncel olayların öğretiminde gazete kullanımı üzerinde durulmuş, daha sonra gazete kullanımında öğrenme-öğretme süreci betimlenerek, Sosyal Bilgiler dersinde gazete kullanımına ilişkin örnekler sunulmuştur. 

CLOSE