İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE WEB ÜZERİNDEN DERS İŞLENEBİLİRLİĞİ

ÖZET

Bu araştırmanın temel amacı özellikle yüksek öğretimde sıkça kullanılan web destekli eğitimin ilköğretim birinci kademede uygulanıp uygulanamayacağını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla web destekli eğitim göz önüne alınarak bir öğretim süreci üç ana özelliği olan öğretmen, öğrenci ve ders içeriği açısından incelenmiştir. Öğretmenin değişen rolleri ve yeterlilikleri, ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaş düzeylerine göre özellikleri ile ders içeriklerinin özellikleri web destekli eğitime uygunluk açısından irdelenmiştir. Sonuç olarak ilköğretim birinci kademede web destekli eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için; web destekli eğitim faaliyetlerine başlamadan önce öğretmenlerin ve öğrencilerin internet yeterlilikleri ve web destekli eğitim ile değişen rolleri konusunda gerekli eğitimleri almaları gerektiği ortaya çıkmıştır.  

CLOSE