ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMDE AKADEMİK BAŞARIYI ETKİLEYEN GÜDÜLENME YAPILARI

 

 

ÖZET

Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren çevrimiçi eğitim, geleneksel eğitim ortamlarındaki zaman ve yer sınırlılıklarını ortadan kaldırmakta, yeni öğrenme çeşitlilikleri yaratmaktadır. Bu makalenin amacı, öğrencilerin başarılı olması için gerekli güdülenme yapılarından; öz- yeterlik (self-efficacy), kendi kendini düzenleme (self-regulation) ve başarı amaçlarını (achievement goals), literatür bulgularına dayalı olarak çevrimiçi eğitim ortamı için detaylı şekilde tartışmaktır. 

 

ABSTRACT

Online education which has been in a rapid growth in the recent years, removes the time and place restrictions in the traditional education environment and create the new modality of learning. The purpose of this article is to discuss in detail self-efficacy, self-regulation and achievement goals which are the motivational constructs for success of the online students. The discussion is based on the findings of the literature review for the online education environment.

 

 

CLOSE