GENETİK KONUSUNDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ VE 5E MODELİNE GÖRE UYGULANMASI[*]

 

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; fen bilgisi öğretmenliği son sınıfta yer alan Biyoloji V (Genetik) dersi kapsamında; öğretmen adaylarının anlamakta zorluk çektikleri, kromozom-DNA-gen kavramları, genetik çaprazlama ve klonlama konuları ile ilgili animasyon ve simülasyonlardan oluşan Flash programında hazırlanmış bilgisayar destekli öğretim materyalleri geliştirmek ve bu materyalleri 5E modeline dayalı planlanan etkinlikler içerisinde kullanarak öğrenme üzerine olan etkilerini tespit etmektir. Araştırma 2004-2005 bahar yarıyılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programı son sınıfta öğrenim gören 25 öğretmen adayı ile yürütülmüştür.  Etkinliklerin uygulanmasından önce ve sonra öğretmen adaylarına uygulanan testlerden elde edilen bulgular değerlendirilirken, “cevapları kodlama sistemi” kullanılmış ve adayların seviyelerindeki değişimler grafikler yardımıyla gösterilmiştir. Testlerden elde edilen bulgular 10 öğretmen adayı ile yapılan mülakatlarla da desteklenmiştir. Örneklem ile yürütülen etkinliklerden elde edilen bulgulara dayalı olarak, adayların seviyelerinde tespit edilen olumlu yöndeki değişimler, bütünleştirici öğrenme ortamında bilgisayar destekli öğretimin kullanılmasının genetik kavramlarının öğretiminde başarıyı yükselten bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma, biyoloji eğitimcilerinin öğretmen adaylarında biyolojinin farklı konularında var olan kavram yanılgılarını tespit ederek, bunlara uygun bilgisayar destekli materyalleri kendilerinin tasarlamaları veya geliştirmelerinin önemine yönelik önerilerle tamamlanmıştır.

 

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER BASED MATERIAL ABOUT GENETIC AND APPLICATION ACCORDING TO 5E MODEL

 

ABSTRACT

The aim of this study is to develop instructional materials including simulations and animations produced by using the Flash computer program for the chromosome-DNA-gene concepts and genetics, crossing and gene cloning topics, in which students teachers have problems to learn, taught in Biology 5 at the fourth year of primary science teacher education program and then, to determine the effects of these materials on learning by using them with the teaching activities designed according the 5E teaching model. The study was carried out with 25 primary science student teachers attending primary science teacher education program in Karadeniz Technical University Fatih Faculty of Education, in the spring term of the 2004-2005 academic year. An “answer coding system” was used in analyzing the findings from the tests applied before and after the activities and graphics were used to indicate changes in the student teachers’ achievement levels. The findings from the tests were supported by the data obtained from the interviews conducted with ten student teachers who showed constant conceptual change. It was concluded that, based on the findings obtained from the activities run with the student teachers, positive changes in the student teachers’ achievement levels indicated that the use of computer based instructional materials in an constructivist learning environment had an effect that increased student teachers’ achievement in genetics. The paper ended with suggestions emphasizing the importance of science teacher educators determining their student teachers’ misconceptions in different biology topics and then, developing appropriate computer-based instructional materials.

 

CLOSE