WEB DESTEKLİ DERS ÇALIŞTIRICI TASARIMI

 

ÖZET

Günümüzde teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla öğretmenler öğretim materyallerini öğrencilerin daha hızlı bir şekilde yer ve zaman kısıtlaması olmadan öğrenebilme imkanın sağlayacak şekilde hazırlayabilmektedirler. Gelişmekte olan eğitim yazılımları sayesinde öğretmenler derslerini daha eğlenceli ve kalıcı bir şekilde işleyebilmektedirler. Bu becerilere sahip olmaları başka ihtiyaçları doğurmaktadır. Bu materyalleri hazırlayan öğretmenler; öğrencilerin ne sıklıkla, hangi zamanda bu ders materyallerine eriştiklerini, erişen öğrencilerin bu materyallerden ne kadar yararlandıklarını ölçme ihtiyacı duymaktadırlar. Öğretmenler bu ölçme ihtiyacını giderdiğinde, kendi materyallerini değerlendirme fırsatı ve materyallerde kullandığı öğretim yöntemlerini de sorgulama fırsatı bulacaktır. Bu sorgulama sonrasında öğretmen materyalin başarısını tatminkar bulacak ya da üzerinde bazı değişiklikler yapabilecek, başka bir ihtimal de tamamen yeniden tasarlayabilecektir.

 

Bu çalışmada yukarıdaki ihtiyaçların giderilmesi için hem öğretmenlerin öğrencileri değerlendirme fırsatını hem de kendi hazırladıkları tasarımların yeterliliğini ölçme imkanı sağlayan Web Tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım genel hatlarıyla öğrenci ve öğretmen modüllerinden oluşan ve öğretmen modülünde öğrencinin aldığı derslerin; hangi zamanda, ne kadar süre ile çalışıldığı, uygulanan sınavlardan aldığı sonuçları öğretmenin karşısına çıkararak öğrenci hakkında daha kolay bir değerlendirme yapmasını sağlamaktadır. Sistem; öğrenci listesi, bireysel ve toplu öğrenci başarısı, konu, öğrenci ders çalışma süreleri, sınıf ve okul ortalamalarını aynı ekranda görme fırsatı verebilmektedir. Bunun yanı sıra öğretmenin hazırladığı ders materyallerinin etkinliğini görme imkanı sağlayarak daha başarılı ders materyalleri tasarlamasına imkan sağlamaktadır. Bu sistem öğretmenin, öğrencinin gelişimine daha olumlu katkı sağlamasına yardımcı olmaktadır.

 

CLOSE