STUDENTS’ PREFERENCES ON COMPUTER USING AND A SURVEY ON VARIABLES IMPACTING THE PREFERENCES

 

ABSTRACT

The aim of this study is to find out the preferences of students at Balikesir University, Gonen Vocational School of Higher Education on computer using and whether there is a difference on the variables to set the preferences. According to the findings from questionnaires, the students at Gonen Vocational School of Higher Education use computers to access the Internet and to communicate with other people through the Internet. They do not prefer to use the computer for improving themselves on such objectives as to learn a foreign language, to study and to prepare a project for academic reasons. Among the factors not to use a computer, however, are shown the obstacles like they do not own a computer, the economic conditions and lack of time.  By means of the study we have found that there is a meaningful relation between the students’ preferences to use a computer and the variables like gender, grades and own a computer.

 

ÖZET

Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayarı kullanma tercihleri ve bu tercihlerin belirlenmesinde hangi değişkenlere göre farklılık olup olmadığının ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Anket çalışması ile elde edilen araştırma bulgularına göre Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencileri bilgisayarı daha çok Internet’e bağlanmak ve bu doğrultuda başka kişilerle iletişim kurmak amacıyla kullanmaktadırlar. Yabancı dil öğrenme, ders çalışma ve kişisel amaçlarla ödev hazırlama gibi kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda bilgisayar kullanmayı öncelikli olarak tercih etmemektedirler. Diğer taraftan bilgisayar kullanmalarını engelleyici faktörler olarak bilgisayara sahip olunmaması, ekonomik şartlar ve zaman sorununu göstermektedirler. Ayrıca çalışmada öğrencilerin bilgisayar kullanma tercihleri ile cinsiyetleri, sınıf düzeyleri ve bilgisayarlarının olup olmaması gibi değişkenlere göre anlamlı farklılıklar olduğu da tespit edilmiştir.

CLOSE