ANALYZING PRE-SCHOOL STUDENT TEACHERS’ AND THEIR COOPERATING TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

 

 

ABSTRACT

Educators have been optimistic that technology would enhance teaching and learning by effective use of educational technology in classroom atmosphere.  But, little attention has focused on the attitudes of both preschool pre-service and their cooperating teachers towards using educational technology in the classroom. This study employed an “attitude scale” to provide insights into the prospective pre-school pre-service and their cooperating teachers’ attitudes towards the use of technology in the classroom. A 36 item, 5-point Likert-type scale was administered to all entry level preschool pre-service student teachers (n=160) enrolled in the Faculty of Education of Selçuk University during the 2005–2006 academic year and their preschool cooperating teachers (n=100) working in Konya. Results indicated that significant differences exist between pre-service and their cooperating preschool teachers from their “views on the use of educational technology”, “use of activities in preschool classes” and “use of educational technology in preschool classes”. Implications for pre-service and cooperating teacher education and further research are discussed.

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ONLARIN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 

ÖZET

Eğitimciler, sınıf içinde eğitim teknolojisinin etkili kullanımının öğrenme ve öğretmeyi geliştirdiği konusunda iyimserdirler. Fakat, şu ana kadar, okul öncesi öğretmen adayı ve onların uygulama öğretmenlerinin sınıfta eğitim teknolojisi kullanımına karşı tutumları üzerine çok az araştırma yapılmıştır.Bu çalışma, bir “tutum ölçeği” aracılığıyla, okul öncesi öğretmen adayı ve onların uygulama öğretmenlerinin sınıfta eğitim teknolojisi kullanımına karşı tutumlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, 2005-2006 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim fakültesi ne kayıt olmuş (160) okul öncesi öğretmen adayı ve halen Konya’da görev yapmakta olan (100) uygulama öğretmenine 36 maddelik 5’li Likert tipi bir ölçeğin uygulanmasını kapsamaktadır. Veri analizi, okul öncesi öğretmen adayı ve onların uygulama öğretmenleri arasında “Eğitim teknolojisini kullanma davranışları”, “Okul öncesi sınıflarda öğretim etkinliklerini kullanma”, “okul öncesinde eğitim teknolojisini kullanma” tutumları hakkında önemli farklılıklar bulmuştur. Çalışma, okul öncesi öğretmen adayı ve onların uygulama öğretmenlerinin eğitimi hakkında neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunmuştur.

 

CLOSE