GENDER DIFFERENCE IN AN ONLINE ASYNCHRONOUS DISCUSSION PERFORMANCE 

 

ABSTRACT

The study examined the gender difference in an online asynchronous discussion which was an integral part of a face-to-face undergraduate course. It was carried out with 30 fourth grade math pre-service teachers in the faculty of education at a university. The content analysis of the online discussion was performed according to Henri’s model (1992). The messages in this online discussion were assessed by a grading rubric developed by the researcher with the inspiration from the rubric of Topcu and Ubuz (2004), and Henri’s model of cognition and interactivity. The interrater reliabilities for objectivity on content analysis in the dimension of cognitive skills, interactivity and message composition were .76, .87 and .91, respectively, which can be taken to represent excellent agreement beyond chance. The findings indicated that there was no significant gender difference in the online asynchronous discussion performance when pre-service teachers’ prior success and, their computer and web experience were controlled. The study suggests that an instructor should use facilitative questions to deepen interaction and develop feeling of confidence rather than to clarify the content of the course in the asynchronous online discussion.

 

ÇEVRİMİÇİ ASENKRON TARTIŞMA PERFORMANSINDA CİNSİYET FARKI

 

ÖZET

Çalışma, yüzyüze lisans dersinin tümleyen bir parçası olan çevrimiçi asenkron tartışmada cinsiyet farkını araştırmıştır. Bir üniversitenin eğitim fakültesinindeki 30 dördüncü sınıf öğretmen adayı öğrencisiyle çalışma yürütülmüştür. Çevrimiçi tartışmaların içerik analizi Henri (1992) modeliyle yapılmıştır. Topçu ve Ubuz’un (2004) ölçeği ve Henri’nin bilişsel ve etkileşim modelinden esinlenerek geliştirilmiş olan ölçek ile çevrimiçi tartışmalardaki mesajlar değerlendirilmiştir. İçerik analizinde nesnelliği sağlamak için hesaplanan kodlayıcılar arası tutarlık; bilişsel boyutta .76, etkileşim boyutunda .87 ve mesaj kompozisyonu boyutunda ise .91’dir. Bu değerler iyi olarak kabul edilebilir. Öğretmen adayı öğrencilerin önceki ders başarıları ile bilgisayar ve web deneyimlerini kontrol altında tutan analizde, çevrimiçi asenkron tartışma  performansında cinsiyet farkı bulunmamıştır. Çalışma; öğretmenlerin, çevrimiçi asenkron tartışmalarda ders içeriğiyle ilgili açıklamalar yapmaktan çok, etkileşimi derinleştirecek ve güven hissini geliştirecek yönlendirici sorular kullanmasını önermektedir.

 

CLOSE