THE USE OF VIDEO AS AN AUDIO-VISUAL MATERIAL IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING CLASSROOM

 

ABSTRACT

In recent years, a great tendency towards the use of technology and its integration into the curriculum has gained a great importance. Particularly, the use of video as an audio-visual material in foreign language teaching classrooms has grown rapidly because of the increasing emphasis on communicative techniques, and it is obvious that the use of video is a great help for foreign language teachers in stimulating and facilitating the target language. Keeping all this in mind, the purpose of this article was to provide the required information for foreign language teachers (FLT) so that they can make use of video efficiently in the classroom. Reasons for video implication in FLT classroom and teacher’s role in this process have been revealed along with some practical techniques for video implication.

 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL-İŞİTSEL DERS ARACI OLARAK VİDEONUN KULLANILMASI

 

ÖZET

Son yıllarda teknolojinin her alanda kullanılması ve bunun günlük hayatımızın ayrılamaz bir parçası olması yadsınamaz bir gerçektir. Ders araç ve gereçlerinin kullanımında teknolojiyi gözardı etmek olanaklı değildir. Bu yüzdendir ki teknolojining kullanımı ders müfredatlarında yer bulmasına yönelik çalışmalar büyük önem kazanmıştır. Ayrıca, yabancı dil öğretiminde iletişimsel tekniklerin etkisinin artması hedef dili öğretmeyi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı görsel-işitsel araç olarak videonun katkısı bilinmektedir. Bu makalede yabancı dil öğretmenlerinin videoyu hedef dili etkili bir şekilde öğretebilmesine yönelik öneriler, ve bu süreç içerisinde yabancı dil öğretmenlerinin rolü ve önemli teknikler ve etkinlikler sunulmaktadır.

 

CLOSE