ONLINE JOURNALS

"İş, Güç Bakış" İş Yaşamı Dergisi
4. Boyut
40ikindi
A New Electronic Journal in Computer Science
AB Postası
Abant İzzet Baysal Üniv. Düzce Tıp Fak. Dergisi
Acoustics Research Letters Online
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Active Bankacılık ve Finans Dergisi
Adana Sanat Dergisi
Adli Tıp Dergisi
Adli Tıp Bülteni
Adnan Menderes Üniv. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Adres Dergi Türkiye
Advocate’s Forum
Ağrı Dergisi
Ahenk : Fikir Kültür Edebiyat Dergisi
Aile Eğitim Danışmanlığı Bülteni
Aile ve Toplum Dergisi
Akademi : Aylık Düşünce ve Yorum Dergisi
Akademik Araştırmalar Dergisi
Akdeniz İİBF Dergisi
Akdeniz Universitesi Egitim Fakultesi Bulteni
Akdeniz Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi
Allergy & Clinical Immunology International
Altyazı : Aylık Sinema Dergisi
American Journal of Health-System Pharmacy
American Physiological Society Journals
American Scientist
Amme İdaresi Dergisi
Anadolu Kardiyoloji Dergisi
Anadolu Psikiyatri Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anadolu'nun Sesi
Anafilya : Türkçe, Edeb., Kültür ve Sanat Dergisi
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
Anayasa Yargısı Dergisi
Anestezi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
Annales Academiae Scientiarum Fennicae
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
Annals of Thoracic Surgery (backissues) "
Arabadergisi
Araf Dil-Düşünce Dergisi
Archimedia
Archives of Pathology and Laboratory Medicine "
ARI-Bulletin of the Technical University of Istanbul
Arka Plan : Uluslararası Politika
Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi
Arşiv Araştırmaları Dergisi
Arts Journals
ASEAN University Network Newsletter
ASELSAN Dergisi

ASIAN Journal of Distance Education
ASOBÜLTEN - Aylık Haber Bülteni
ASOMEDYA - Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı
Atatürk Üniv. Fen-Ed.Fak. Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniv. İİBF Dergisi
Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Atatürkçü Bakış
Atlas
Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi
Australian Prescriber "
Avrasya Araştırmaları Dergisi
Avrasya Dosyası
Avrasya Etüdleri
Avrupa Birliği Bülteni
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi
Ayın Tarihi
Aylık Ekonomik Gelişmeler Bülteni
Ayrıntı
Ayyıldız : Türk Dünyası’nın gözü, kulağı, sesi
Bağımlılık Dergisi
Bağımlılık Dergisi
Balkan Journal of Geometry and Its Applications
Bankacılar Dergisi
Bankalararası Kart merkezi Pano Dergisi
Basatap : Aylık Modern Elektronik Müzik Dergisi
Başak Ekonomi Dergisi
Belgeler : Türk Tarih Belgeleri Dergisi
Belleten
Bengisu.Net : Kültür Sanat Dergisi
Bilgi : Sosyal Bilimler Dergisi
Bilig : Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Bilim Dergisi
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi
Bilim ve Teknik Dergisi
Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi
Bizim Avrupa
Blackwell Tıp Dergileri
Blood Cells, Molecules, and Diseases "
Boğaziçi Journal - Sosyal, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
British Dental Journal
Broker Dergisi
BT Haber
BUBL Journals
Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society
Business Journals
Bütün Dünya
BYTE Magazine
CA - A Cancer Journal for Clinicians "
Canadian Journal of Rural Medicine "
Celal Bayar Üniv. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Central Bank Review
Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi
Cerrahpaşa Tıp Dergisi
Chemistry Journals
Chip
Chronicon : An Electronic History Journal
CİNE TARIM DERGİSİ
Clinical Geriatrics
Cogito
Communicable Diseases Intelligence "
Complexity International
Computers and Internet Journals
Contemporary Ob / Gyn "
Contributions to Algebra and Geometry
Cordis Focus
Cumhuriyet Univ. Hemsirelik Yuksekokulu Dergisi
Cumhuriyet Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi ÇSAM Çevre Bülteni
Current Research of Social Psychology
Çağdaş Eğitim Dergisi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Çağın Polisi Dergisi
Çalakalem
Çepeçevre
Çınar : Bilim-Kültür ve Edebiyat Dergisi
Çimento İşveren Dergisi
Çizgi Ötesi
Çoluk Çocuk : Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Makale Arşivi
Çukurova Üniversitesi SBE Sağlık Bilimleri Dergisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
DA : Diyalog Avrasya
Dahili Tıp Bilimleri Dergisi
Darvakit : Sanat-Edebiyat-Düşün
Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
Demans Dergisi
Demografik Dergiler
Denetim Dergisi
Deniz Magazin : Dalış, Deniz, Doğa, Gezi Dergisi
Deniz Postası : Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 3 Aylık Yayını
Dergi@Net : Ed., bilim kültür ve sanat içerikli sanal dergi
Dergâh Dergisi
Dermatoloji ile İlgili Online Dergiler
Designophy
Dış Basında Türkiye
Dış Ticaret Dergisi
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Doğadan Ekonomiye
Doğu Batı : Düşünce Dergisi
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Doktor : Mesleki Tıp Dergisi
Dokuz Eylul Universitesi Tip fakultesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bil. Enst. Dergisi
Duygudurum Bozuklukları Dizisi
düşLE Edebiyat Dergisi
Düşünen Adam
Düşünen Adam Dergisi
e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilimler Aylık İnternet Dergisi
E-dergi İD
e-konomist
EBSO Haber
Economist
Education Journals
Ege Akademik Bakış : İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Dergisi
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama
Eğitim ve Teknoloji
Eğitim Yönetiminde Araştırmalar Dergisi
Eğitimde Kalite Dergisi
Eğitimde-Bilimde-Haberde Sağlık (Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü)
EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies
Ejournal SiteGuide
Ekoloji Çevre Dergisi
Ekonomi ve Politikada Trend
Electronic Journal of Biotechnology
Electronic Journal of Combinatorics
Electronic Journal of Linear Algebra
Electronic Journal of Probability and Electronic Communications in Probability
Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations
Electronic Journal of Sociology
Electronic Journals Library
Electronic Research Announcements of the American Mathematical Society
Electronic Transactions on Numerical Analysis
Electronics Journals and Magazines
Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi
Elektronik Oftalmoloji Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Emel Dergisi
Emerging Infectious Diseases "
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi
Endüstri Mühendisliği
Enformasyon Bülteni
Enterprise Europe
Erciyes Tıp Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ermeni Araştırmaları
Eskişehir Ticaret Odası Dergisi
EURO Bölgesi İzleme Raporları
Euroabstracts
Ev & Kültür
Ev Ekonomisi Dergisi
Family Practice Management "
FEBS Letters "
Fethiye : Aylık Fikir & Sanat Dergisi
Fırat Tıp Dergisi
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp)
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Folklor and Mtyhology Electronic Texts
Folklor Halkbilim Dergisi
Fotografya
Free Journals - Leiden University
Free Medical Journals
FreeMedicalJournals
Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi
Garanti Dergisi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Medical Journal
Gazi Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Fen Bilimleri Dergisi
Gazi Üniv. İİBF Dergisi
Gazi Üniv. Kastamonu Eğitim Dergisi
Gazi Üniv. Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi
Gazi Üniv. Mesleki Eğitim Fak. Mesleki Eğitim Dergisi
Gazi Üniv. Müh-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Dergisi
Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi
Genel Tıp Dergisi
Geology and Geophysics Journals
Geometry and Topology
Geriatri Dergisi
Global Bakış : Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Topluluğu E-Dergisi
Gold News
Gökbayrak
Görüş Dergisi
GriDergi
Growth Hormone and IGF Research (backissues"Abstracts"
Gülhane Tıp Dergisi
Günbatımı : Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
GÜNCE - TÜBA Bülteni
güncel hABer
Güncel Sanat Dergisi
Güneyde Kültür : Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Hacettepe Ortopedi Dergisi
Hacettepe Tip Dergisi
Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni
Hacettepe Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi
Hacettepe Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi
Hacettepe Üniv. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Harita Dergisi
Harmony : Internationale Music Magazine- Azerbaycan
Hastane Dergisi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Hayvansal Üretim Dergisi
Hazine Dergisi
Health Journals
Hekimden Hekime Dergisi
HIV-AİDS Tıp Dergisi
Hipo
History Journals
Hospital Pharmacist "
Hospitals and Health Networks "
HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
Humanities Journals
HyperPSYCOLOGUY
IEEE Explore
Indian Pediatrics "
Innovation & Technology Transfer
Institute of Materials Journal
International Journal of Public Opinion Research
Issues in Science & Technology Librarianship "
İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti İktisat Dergisi
İbn-i Sina Tıp Dergisi
İİBF.NET : sanal dergi
İletişim Dergisi (Gazi Üniv.)
İlköğretim Online
İmece
İMKB Dergisi
İNFOMAG : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
İnsan Bilimleri Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı
İntellektual Mülkiyyet-Azerbaycan (Müzik)
İslam Araştırmaları Dergisi
İslami Araştırmalar Dergisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Aylık Dergisi
İstanbul Üniv. Florence Nightingale HYO Bülteni
İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi
İstatistik Araştırma Dergisi
İş Hukuku ve İktisat Dergisi
İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
İşletme ve Finans
İşveren Dergisi
İTÜ Dergisi
İzmir Barosu Bülteni
İzmir Barosu Dergisi
İzmir Ticaret Borsası Dergisi
İzmit Ticaret Odası E-Dergi
JAMA Türkiye
Journal for Multimedia History
Journal of American Studies of Turkey
Journal of Animal Science
Journal of Arabic Islamic Studies
Journal of Artroplasty and Arthroscopic Surgery
Journal of Biochemistry "
Journal of Cell and Molecular Biology
Journal of Cemica-Net
Journal of Clinical Investigation
Journal of Convex Analysis
Journal of Economic and Social Research (Fatih Üniversitesi)
Journal of Interactive Media in Education
Journal of Islamic Studies
Journal of Material Research
Journal of Mathematical Systems, Estimation, and Control
Journal of Nephrology
Journal of Neurological Sciences (Turkish)
Journal of Neurosurgery "
Journal of North African Studies
Journal of Pharmaceutical Sciences, FABAD
Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Journal of Sports Science & Medicine (Uludağ Üniversitesi)
Journal of Surveying Engineering
Journal of the American College of Surgeons "
Journal of the American Psychoanalytic Association
Journal of the Entomological Research Society (Gazi Üniv.)
Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh
Journal of the Southern Orthopaedic Association
Kadın Doğum Dergisi
Kadınvizyon
Kafkas Universitesi Dergisi- Azerbaycan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi
Kalder Forum
Kamu Hukuku Arşivi
KANAT: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni
Kapsül : Aylık Şehir ve Yaşam Dergisi
Karakalem
Kardaş Edebiyatlar
Kazan Medical Journal online
KBB-Forum : Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Kerkük Vakfı Kardaşlık Dergisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi
KKTC Sanayi Odası Bülteni
Klinik Adlî Tıp
Klinik Pediatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Kongre : Aylık Toplantı Haberleri Dergisi
KOSGEB EICC Newsletter
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Kriz Dergisi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Kültür Dünyası
Kültür ve İletişim
Law Journals
Lezzet : Aylık Yemek ve Mutfak Kültürü Dergisi
Liberal Düşünce Dergisi
Library and Information Science Journals
Life Science Journals
LİTERA
Literatür Tıp Dergisi
Made in Turkey Dergisi
Maden Tetkik ve Arama Dergisi
Mali Çözüm Dergisi
Mali Klavuz Dergisi
Marketing Journals
Matbuat
Mathematical Physics Electronic Journal
MedBioWorld : Medical Journals
Medical Education Online : an electronic journal
Medical Journals
Medical Network Kardiyoloji Dergisi
Medical Network Oftalmoloji Dergisi
Medicine Journals
Mellifera Dergisi (Arıcılık)
Merkez Bankası Üç Aylık Bülten
Merkez Bankası Yıllık Raporları
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Mesleki Tıp Dergisi
Middle East Insight Magazine
Middle East Review of International Affairs
Milli Eğitim Dergisi
Milli Folklor
Mimar.İst : Üç Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi
Mizan Edebiyat Dergisi
MMO Bülteni
MMO İzmir Şubesi Bülteni
Mobilya Dekorasyon Dergisi
Molecular Vision
Morbidity and mortality weekly report
Mount Sinai Journal of Medicine
Multimedia Journals
Music Journals
Musiqi Dünyası-Azerbaycan
Mustafa Kemal Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
Mühendis ve Makina
National Geographic Türkiye
NATO Dergisi
Nature Journals
Near East Review
NET-BOOK : Aylık Elektronik Bilgisayar Dergisi
New Jour : Electronic Journals & Newsletters
New Journal of Physics
New Journal of Physics
New Perspectives On Turkey
New York Journal of Mathematics"Fultext"
NöroPsikiyatri Arşivi
Nursing spectrum
Nüfus Bilim Dergisi
ODTÜ Gelişme Dergisi
OLBA : Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayını
On-line journal of nursing informatics : OJNI
Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Online Journal of Euroasian Dermatology
Online journal of issues in nursing
Online Kozmetoloji Dergisi
Otoskop Dergisi : Otoloji Nörotoloji Odyoloji
Öğretmenin Sesi : Aylık Toplumsal Eğitim ve Kültür Dergisi (Batı Trakya/Yunanistan)
Pacific Journal of Mathematics
Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi Dergisi
Para Politikası Raporları
Patoloji Bülteni
PC Life
PCWorld
Pediatri Dergisi
Pediatride Yönelişler Dergisi
Pencere : Kültür-Düşün-Sanat Dergisi
Perceptions-Journal of International Affairs
PERYÖN Dergisi (Personel Yönetimi Derneği)
PETROGAS
Physical Review Focus
Physical Review Special Topics Accelerators and Beams
Physician and Sportsmedicine
Polis Bilimleri Dergisi
Politeknik Dergisi (Gazi Üniv.)
Popülerpsikiyatri
Primary Care Pharmacy
Providing links to the world's electronic journals: e-journals.org
Psikiyatri Dünyası Dergisi
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P )
Psychology Today
PTT Dergi
Pusula Dergisi
Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics
Reasürör Dergisi
Referans Dergisi : Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Yayını
Rekabet Dergisi
Sakarya Üniv. Egit. Fak. Dergisi
Sakarya Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sanal Sağlık Dergisi
Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi
Sayıştay Dergisi
Schweizerische medizinische Wochenschrift
Science Journals
Selçuk Journal of Applied Mathematics
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Semerkand
SIAM Journal on Applied Mathematics
SIAM Journal on Applied Mathematics
Sınırsız Öğrenme Dergisi
Sigorta Dünyası
Sivil toplum : Düşünce & Araştırma Dergisi
Social Scince Journals
Society and Culture Journals
Society for Endocrinology Electronic Journals
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Sosyoloji Dergisi
Spor Bilimleri Dergisi
STRADİGMA : Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi
Strateji Yönetim
Studies in Informatics and Control Journal
Su Ürünleri Dergisi
Sualtı Dünyası
Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi
Süleyman Demirel Üniv. İİBF Dergisi
Süleyman Demirel Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Swiss medical weekly
Şehir ve Başkan : Türkiye Yerel Yönetim Dergisi
Şişecam Topluluğu Dergisi
Takoz : Teknik Tırmanış Dergisi
Tarih İncelemeleri Dergisi
Tasarım Dergisi
Tasavvuf Dergisi
Tebliğler Dergisi
Teknik Arıcılık Dergisi
TeknoTürk
Tekstil Araştırma Dergisi- TAD
Teneffüs : Aylık Öğretmen İletişim Dergisi
Tesisat Mühendisliği
The Cambridge Quarterly
The Computer Journal
The Econometrics Journal Online
The Electronic Journal of Analytic Philosophy
The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection
The Industrial Physicist
The Internet TESL Journal "
The Journal of Turkish Spinal Surgery
The Journal of Turkish Studies
The Medical Journal of Akdeniz University
The MIT Electronic Journal of Middle East Studies
The Middle East Journal
The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
The Turkish Journal of Gastroenterology
The Turkish Journal of Medical Sciences
The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
The Turkish Online Journal of Distance Education
The Turkish Online Journal of Educational Technology
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni
TİGEM Dergisi
Tombak
Toplumsal Tarih Dergisi
Toprak İşveren Dergisi
Toraks Dergisi
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi C Serisi Sosyal Bilimler
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Turcoman Int’ Magazine : For a Symphony of Voices From Turk World
Turkish Electronic Journal of Biotechnology
Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences
Turkish Journal of Biology
Turkish Journal of Botany
Turkish Journal of Cancer
Turkish Journal of Chemistry
Turkish Journal Of Dermatopathology
Turkish Journal of Earth Sciences
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences
Turkish Journal of Haematology
Turkish Journal of International Relations
Turkish Journal of Mathematics
Turkish Journal of Physics
Turkish Journal of Telecommunications
Turkish Journal of Zoology
Turkish Neurosurgery
Turkish Press Review
Turkish Public Administration Annual
Turkish Respiratory Journal
Turkish Yearbook of Human Rights
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Dergisi
Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi
Türk Dili : Dil ve Edebiyat Dergisi
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı : Belleten
Türk Dili Dergisi
Türk Dili ve Kültürü
Türk Dünyası : Dil ve Edebiyat Dergisi
Türk Edebiyatı
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türk Fertilite Dergisi
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Türk Hematoloji & Onkoloji Dergisi
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Bülteni
Türk Kütüphaneciliği
Türk Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi
Türk Oral Biyoloji Dergisi
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi (TOTBİD)
Türk Psikiyatri Dergisi
Türk Psikiyatri Dergisi
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikoloji Dergisi
Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi
Türk Üroloji Dergisi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
Türk Yurdu Dergisi
Türkbilig
TÜRKDERM : Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi
Türkiye Barolar Birliği Bülteni
Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Türkiye Bilisim Derneği Dergisi
Türkiye Entomoloji Dergisi
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Aylık Dergisi
Türkiye ve Siyaset : Yorum-İnceleme Dergisi
Türkiye'de Psikiyatri
Türktarım
Uludağ Arıcılık Dergisi
Uludağ Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Veteriner Fak. Dergisi
Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
Ulusal Cerrahi Dergisi
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
Uluslararası Nakliyeciler Derneği AR-GE Bülten
Üniversite & Toplum : Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi
Vak'a Takdimi Dergisi : The Journal of Case Reports
Vergi Sorunları Dergisi
Veteriner Bilimleri Dergisi
Veteriner Hekimliği Dergisi
Virtual Journal of Biological Physics Research
Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology
Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi
Voyager
Web Directories Journals
WebEc- The List Economics Journals
Webmedlit : Providing Efficient Access to The Best Medical Journal On The Web
World Wide Wounds : the electronic journal of wound management practice (Hemşirelik)
Yargı Dünyası
Yaşam Aralığı Dergisi
Yeni Symposium
Yeni Symposium Dergisi : Bir Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi
Yeni Tıp Dergisi
Yer Bilimleri ile İlgili Online Dergiler
Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi
Yönetim Dergisi
Yüzme Bilim ve Teknoloji Dergisi
Zootekni Bülteni