Articles for Uğur DEMİRAY

 
Electronic Publishing and Academic Dialogue between Academicians via Online Journals in the New Millenium: A Case of TOJDE
volume 2, issue 2, article 3, 2003
Abstract, Full Article
 
Açıköğretim Fakültesi ve Açıköğretim Lisesi Uygulamalarını İçeren Araştırmalara İlişkin bir Değerlendirme
volume 2, issue 4, article 8, 2003
Abstract, Full Article
 
Elektronik Akademik Uzaktan Eğitim Dergisi: TOJDE İçerik Analizine Dayalı Bir Değerlendirme
volume 4, issue 4, article 14, 2005
Abstract, Full Article
 

TOTAL FOR Uğur DEMİRAY = 3 ARTICLES IN TOJET