Articles for Ušur YILDIRIM

 
Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye’de E-Belediye Uygulamaları
volume 3, issue 1, article 8, 2004
Abstract, Full Article
 

TOTAL FOR Ušur YILDIRIM = 1 ARTICLES IN TOJET