Articles for Zeki KAYA

 
İnternet Yoluyla Öğretimde Ergonomi
volume 1, issue 1, article 8, 2002
Abstract, Full Article
 
CD-Based Presentation Script of the “Needs for the Distance Education” Unit in the “Foundations of the Distance Education” Course
volume 2, issue 3, article 3, 2003
Abstract, Full Article
 
Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması
volume 3, issue 3, article 20, 2004
Abstract, Full Article
 
Gazi Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Potansiyeli
volume 4, issue 1, article 14, 2005
Abstract, Full Article
 

TOTAL FOR Zeki KAYA = 4 ARTICLES IN TOJET