Articles for Cem BEKTAř

 
İnternet Temelli Ölçmelerin Geçerliğini Sağlamada Yeni Yaklaşımlar
volume 4, issue 1, article 17, 2005
Abstract, Full Article
 

TOTAL FOR Cem BEKTAř = 1 ARTICLES IN TOJET