Articles for Adnan BAKÝ

 
Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Yöntemiyle Öğretmen Adaylarının Matematiksel Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi
volume 3, issue 2, article 14, 2004
Abstract, Full Article
 
Alternatif Değerlendirme Aracı Olarak Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyası Uygulamasınından Yansımalar: Bir Özel Durum Çalışması
volume 3, issue 3, article 11, 2004
Abstract, Full Article
 
Grafik Hesap Makinelerinin Matematik Derslerine Adaptasyonu ile ilgili Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
volume 4, issue 4, article 18, 2005
Abstract, Full Article
 
Investigating Web Sites of Faculties of Education: The Case of Turkey
volume 8, issue 2, article 8, 2009
Abstract, Full Article
 
The Effects of Using Learning Objects in Two Different Settings
volume 11, issue 1, article 17, 2012
Abstract, Full Article
 

TOTAL FOR Adnan BAKÝ = 5 ARTICLES IN TOJET